Úvod do tantry

...Bohyňa času stala v strede vesmíru, ktorý vytvorila. Keď sa jej sily obnovili, rozhodla sa tvoriť ďalej, pretože z toho mala rozkoš. Tak vzniklo more, pevnina, rastliny a zvieratá. Po skončení diela pocítila velkú radosť, no ešte nevyčerpala všetku svoju energiu. Vymyslela ženskú podobu človeka a sama ju prijala. Nazvala sa Kálí, rozpoltila sa a z druhej polovice vznikol Mahákála, mužská podoba človeka. Bohovia Tantry spolu splodili prvých ľudí a zanechali im tantrické rituály...

Po prvý raz sa v tomto starom hinduistickom príbehu stretávame s pojmom tantra. Je to sanskritský výraz odvodený od slovesa tantory (tkať). Tantra teda znamená tkanivo - najhlbšiu podstatu bytia.

Základnou funkciou tantry je doviesť nás ku koreňom našej totožnosti.

Tantrická sexualita je prastarým klúčom k nepredstavitelnej psychickej sile. Získava sa zvláštnymi rituálmi, ktoré sa vyskytujú v hinduistickom kulte. Tento kult je istým druhom sexualnej mágie, ktorý dodáva človeku silu, poskytuje mu slasť a rozvíja jeho sebakontrolu. Zároveň u neho vytvára schopnosť usmerňovať sexuálnu energiu do iných oblastí života.

je oslavou života a riadi sa heslom "TERAZ A TU", bez ohľadu na to, čo a ako se deje. Je to kult života a prírody, kde nie je nič potláčané: vnútorné a vonkajšie aspekty, radosť, smútok, smiech, plač, zlosť, viera, pochybnosti, tiene ani svetlo. Tantra nie je zvrátená ani puritánska,je skratka pre každého a skrýva sa v každom...Prezentácia www.tantracentrum.sk podlieha autorskému zákonu. Akákoľvek podobnosť,

kopírovanie textov, fotiek, loga alebo dizajnu, je zakázané. V prípade porušenia autorského

zákonu, bude porušenie riešené trestným ozámením.

 Copyright© 2013-2023 Tantra Massage Club